top of page

Begrippen

De instelling

Rebuild You Life The Institute, gevestigd op de Hakfort 921, 1102 LA in Amsterdam, Nederland.

De medewerker

Een persoon, die na toestemming namens Rebuild Your Life The Institute, optreedt in de meest ruime zin van het woord.

 

Klant/Cliënt/Cursist/Student

- Elke afnemer van een dienst van Rebuild Your Life The Institute.

 

Onafhankelijke derde

- Indien nodig zal er een onafhankelijke derde worden gezocht die op een professionele manier bemiddelt.

 

Klacht

- Een mondelinge of schriftelijke uiting van ongenoegen van een klant over de wijze waarop hij of zij is behandeld door de instelling. Het ongenoegen kan betrekking hebben op elk handelen of nalaten of het nemen van een besluit dat gevolgen heeft voor de klant.

 

Indienen van een klacht

Een klacht kan alleen worden ingediend door de desbetreffende klant;

 

Uitsluitingen

Een eis tot schadevergoeding wordt niet in behandeling genomen.

 

Geheimhouding

Iedere medewerker, de onafhankelijke derde en de klant is tot geheimhouding verplicht v.w.b. gegevens met een vertrouwelijk karakter.

 

De procedure in het kort

 

Onze klachtenprocedure bestaat uit de volgende stappen:

  1. U legt uw klacht mondeling of schriftelijke neer bij de veroorzaker van de klacht. Deze is verplicht uw klacht te melden bij het Instituut. Komt u er samen met de veroorzaker van de klacht niet uit dan volgt u punt 2.

  2. Er vind een bemiddelingsgesprek plaats tussen uzelf, de veroorzaker van de klacht en de directie van het instituut.

  3. Komt u er met de veroorzaker van de klacht en de directie niet uit, dan kunt u uw klacht neerleggen bij onafhankelijke derde THInK in het geval van een ThetaHealing® seminar. Het oordeel van THInK is voor Rebuild Your Life bindend. In dit gesprek wordt er naar een oplossing gezocht. De kosten van deze onafhankelijke derde zijn voor rekening van het Instituut mits dit redelijke bedragen zijn. Voor de seminars en workshops van Rebuild Your Life The Institute is de onafhankelijke derde mevr. M.D. van der Kroft.

  4. Wij zullen onze uiterste best doen de volledige procedure binnen 8 weken af te ronden. Mocht het langer duren dan zal U hiervan binnen deze 8 weken op de hoogte worden gesteld.

  5. Wij zullen onze uiterste best doen de volledige procedure binnen 8 weken af te ronden. Mocht het langer duren dan zal U hiervan binnen deze 8 weken op de hoogte worden gesteld. Tevens wordt dan aangegeven dat na het uitstel over de klacht binnen 4 weken uitsluitsel zal worden gegeven

  6. Het oordeel van de onafhankelijke derde is bindend voor Rebuild Your Life, eventuele consequenties worden door het instituut binnen 4 weken afgehandeld.

 

De meest eenvoudige oplossing

 

Direct bespreken

De eenvoudigste en vaak ook de snelste oplossing is wanneer u rechtstreeks spreekt met degenen die naar uw mening uw ongenoegen heeft opgewekt. Zo’n gesprek kan verhelderend werken en mogelijk de oorzaak van de klacht wegnemen.

 

Registratie klacht

Indien er een klacht wordt ingediend, krijgt de klager binnen 4 weken schriftelijke bevestiging van de ontvangst van de klacht. Er wordt ten allen tijde verslag gelegd over de inhoud, de afwikkeling en de afronding van de klacht. Dit verslag blijft gedurende 1 jaar bewaard.

Klachtenprocedure

bottom of page